Najważniejsze właściwości opon przemysłowych

Opony przemysłowe znacznie różnią się od ogumienia, które stosowane jest w samochodach osobowych. Ze względu na zadania, jakie muszą spełniać podczas pracy oraz trudne warunki terenowe i środowiskowe, muszą wyróżniać się wyjątkową trwałością, odpornością i niezawodnością. Opony przemysłowe do ładowarek, koparek, koparko-ładowarek i innych urządzeń budowlanych i drogowych podlegają dużym obciążeniom i licznym manewrom, dlatego również ich konstrukcja jest odpowiednio przystosowana do intensywnej pracy.

Prawidłowy dobór opon przemysłowych

Kluczowe znaczenie ma przede wszystkim prawidłowy dobór opon przemysłowych. Bardzo ważne jest dokładne określenie, w jakich warunkach będzie pracowała maszyna oraz jak intensywnie. Trzeba uwzględnić stopień jej obciążenia oraz standardowe dystanse, jakie przyjdzie jej pokonywać w jednym cyklu pracy. Dobór ogumienia adekwatnie do specyfiki pracy ma bezpośredni wpływ na żywotność opony. Dzięki temu można osiągnąć szereg istotnych korzyści, takich jak wydłużenie czasu pracy opon, zwiększenie komfortu pracy operatora, mniejsze zużycie elementów zawieszenia maszyny, wyższy poziom bezpieczeństwa pracy oraz przewożonych ładunków.

Eksploatacja opon przemysłowych

Zużywanie się opon pod wpływem regularnej eksploatacji jest czymś zupełnie naturalnym. Niemniej za sprawą prawidłowego użytkowania jesteśmy w stanie skutecznie wydłużyć okres przydatności ogumienia.

W przypadku maszyn przemysłowych (w tym m.in. budowlanych, drogowych czy rolniczych) bardzo ważne jest, aby nie doprowadzić do ich przeładowania, gdyż może to wpłynąć również na jakość i wytrzymałość ogumienia. Co więcej, opony pneumatyczne w maszynach budowlanych zużywają się znacznie szybciej wówczas, gdy przedostanie się do nich woda lub ciśnienie powietrza w oponie jest za niskie albo za wysokie. Z kolei w przypadku opon superelastycznych częstym błędem jest poruszanie się po niewłaściwym terenie (np. powierzchni z wieloma ostrymi przedmiotami).

Trzeba też pamiętać, że różne rodzaje opon przemysłowych przystosowane są do pracy w określonej temperaturze. Zarówno praca w zbyt wysokich, jak i w zbyt niskich temperaturach może przyczynić się do znacznego skrócenia czasu eksploatacji ogumienia.