Rodzaje łyżek do ładowarek teleskopowych

Ładowarki teleskopowe to uniwersalne urządzenia, których zastosowanie nie ogranicza się wyłącznie do branży budowlanej. Wielofunkcyjność ładowarek wynika przede wszystkim z możliwości dołączenia do ich konstrukcji różnego rodzaju osprzętu, który zdecydowanie rozszerza zakres zastosowania urządzenia, pozwalając na dopasowanie jego specyfikacji i możliwości do potrzeb danej sytuacji. Obsługa ładowarki to odpowiedzialna funkcja, dlatego, aby pełnić ją zgodnie z obowiązującym prawem, uzyskać należy specjalne dokumenty uprawniające do wykonywania tego zadania.

 

Do jakich zadań nada się ładowarka teleskopowa?

 

Ładowarka teleskopowa, w zależności od zamontowanego w jej konstrukcji osprzętu, służyć potrafi do przeprowadzania wielu, często niezwiązanych ze sobą, czynności. Jedną z nich – wykonywaną przy pomocy wideł paletowych –  jest rozładunek materiałów. Następna akcja, możliwa dzięki dołączonym do sprzętu szuflom, to przesuwanie materiałów. Urządzenie wyposażone w osprzęt w postaci teleskopowego wysięgnika służyć potrafi nawet jako platforma robocza ułatwiająca pracę na dużych wysokościach.

 

Jaka praca, taka łyżka!

 

Najczęściej stosowanym typem osprzętu są łyżki do ładowarek, które ze względu na rozmaite kształty oraz ogólną specyfikację, dzielą się na osobne podtypy umożliwiające wykonanie konkretnych zadań. Największą grupę ze wszystkich dostępnych na rynku zajmują łyżki uniwersalne, pośród których wyróżnić można ich modyfikacje dostosowane przede wszystkim do prac w abrazyjnym materiale, ziemi, jak i te przeznaczone do przeładunku materiałów. Innym ważnym typem osprzętu są łyżki skalne, które – jak sama nazwa wskazuje – najlepiej sprawdzają się podczas pracy w kamieniołomach. Inne cechy, które charakteryzują pozostałe typy łyżek, to duża ładowność, a także sposób umieszczenia siłownika.