Zastosowanie zagęszczarek od A do Z

Zagęszczanie gruntu to rodzaj robót ziemnych, które są niezbędnym etapem rozmaitych inwestycji budowlanych. Tworzenie dróg, alejek, placów czy przygotowanie odpowiedniego podłoża pod fundamenty wiąże się z koniecznością utwardzenia gruntu. Efektywnym sposobem stabilizowania podłoża jest ubijanie gruntu za pomocą specjalistycznych zagęszczarek. Zastanawiasz się, który model ubijaka do ziemi najlepiej wykorzystasz na budowie? Skontaktuj się z naszymi doradcami, którzy znają zastosowanie zagęszczarek od A do Z!

Jak przygotować grunt pod fundamenty?

Badanie geotechniczne podłoża pozwala ustalić niezbędny zakres robót budowlanych oraz przygotować grunt pod budowę trwałych fundamentów. W przypadku gruntu o słabej nośności trzeba wzmocnić podłoże za pomocą specjalistycznych materiałów oraz sprzętu. Poznanie parametrów powierzchni gruntowej pozwala na dobór właściwej metody utwardzania podłoża. Roboty ziemne można wykonywać za pomocą zagęszczarki mocowanej do wysięgnika koparki lub koparko-ładowarki. JCB, DIECI, CAT to tylko niektóre marki solidnych koparek i koparko-ładowarek dostępnych w asortymencie naszej firmy. Jesteśmy również dostawcą nowoczesnych zagęszczarek NTC, w tym m.in. nowych lub używanych modeli jedno- i dwukierunkowych, podczepianych oraz prowadzonych.

Poprawa warunków glebowych za pomocą zagęszczarki

W miejscu planowanej budowy, które ma nieodpowiednią nośność podłoża, niezbędna jest poprawa warunków glebowych za pomocą zagęszczarki. Urządzenie to pozwala uzyskać odpowiednie utwardzenie gruntu. Ubijanie powierzchni zagęszczarką następuje pod wpływem wibracji, które oddziałują na glebę z odpowiednią siłą nacisku. Zagęszczarki stosowane są przez firmy remontowo-budowlane, drogowe czy brukarskie.