Jak często wymieniać zęby w łyżkach koparek?

Ciężki sprzęt jest nieodzowny na każdym placu budowy, zwłaszcza podczas prowadzenia prac ziemnych oraz wyburzeniowych i w czasie przeładunku materiałów. Jego funkcjonowanie jest uzależnione od korzystania z właściwe dobranych akcesoriów do maszyn budowlanych, w tym łyżek. Wraz z eksploatacją urządzeń zużyciu ulegają także jego elementy. Okresowo konieczna więc będzie wymiana zarówno lemieszy, jak i zębów do łyżek koparek. Przekonajmy się, jakie ma to znaczenie i sprawdźmy, kiedy powinno być przeprowadzone.

Dlaczego stan zębów w łyżce koparki jest ważny?

Zęby zamontowane w łyżce koparki mają za zadanie pomagać w odspajaniu wybieranego materiału, a jednocześnie zapobiegać szybkiemu zużyciu lemiesza łyżki. Ich stan przekłada się zarówno na możliwość uzyskania odpowiedniego tempa robót, jak i na zużycie poszczególnych elementów urządzenia. Wysłużone zęby będą powodowały znaczny wzrost oporów, co bezpośrednio wpłynie na stan całej koparki. Problemy mogą pojawić się, jeżeli chodzi o żywotność sworzni i tulei, ale również łożysk. Praca ze zużytymi zębami oznacza także większe obciążenia układu hydraulicznego, co przejawia się wzrostem ciśnienia, a tym samym intensywniejszą eksploatacją pompy. Będzie to miało znaczenie dla poziomu zużycia paliwa oraz częstotliwości, z jaką trzeba będzie wymieniać czynnik hydrauliczny.

Jakie są rodzaje zębów i kiedy trzeba je zastępować nowymi?

Zęby do łyżek koparek powinny być dostosowane do zadań, jakie są z ich użyciem wykonywane. Występują w różnych długościach w zależności od rodzaju materiału, z jakim pracuje łyżka – krótsze będą potrzebne np. przy wybieraniu piachu, dłuższe przy pracy z gruzem lub większymi frakcjami kruszywa. Mogą mieć także rozmaity kształt od płaskiego, sprawdzającego się tam, gdzie potrzebna jest dłuższa krawędź natarcia, np. przy kopaniu w miękkim i jednorodnym podłożu po wydłużony, stosowany, gdy niezbędna okaże się lepsza penetracja. Częstotliwość wymiany zębów, które mogą być wspawywane, przykręcane bezpośrednio do łyżki albo z użyciem adaptera zależy od warunków, w jakich jest wykorzystywany sprzęt. Przy większych obciążeniach będzie to konieczne znacznie częściej. Zęby powinny zostać wymienione w momencie, gdy zaczną tracić swoje właściwości, a ich efektywność określana wielkością siły wyrywającej ulegnie obniżeniu.