Jak wymienić łyżkę w ładowarce teleskopowej?

Odpowiednie maszyny robocze okazują się niezbędne przy prowadzeniu wielu prac wymagających transportu ładunków o znacznej masie. Wśród różnych urządzeń tego typu na uwagę zasługują zwłaszcza ładowarki teleskopowe należące do urządzeń, które są szczególnie chętnie wykorzystywane w budownictwie, rolnictwie oraz transporcie. Połączone z właściwym osprzętem stają się niezwykle użyteczne i uniwersalne. Przekonajmy się, z jakich narzędzi korzysta się najczęściej i sprawdźmy, jak się je wymienia.

Z jakich narzędzi korzysta się najczęściej w ładowarkach teleskopowych?

Ładowarki teleskopowe mogą być z widłami, które w zależności od swej konstrukcji służą do podnoszenia palet lub bel siana albo słomy. Widły transportowe są płaskie i stosunkowo szerokie, rozmieszczone w standardowej odległości lub z hydrauliczną albo mechaniczną regulacją rozstawu, mają też tylną ścianę, zabezpieczającą paletyzowany towar przed zsunięciem się do tyłu. Widły do bel są cienkie i ostro zakończone, dzięki czemu można je wbijać w przenoszony materiał. Stosowane są też różne chwytaki – będące połączeniem wideł i szufli, tzw. krokodylowe, a także rurowe zamykane hydraulicznie pozwalające na objęcie beli z sianokiszonką. Korzysta się też m.in. z wycinaków do kiszonki czy uchwytów do big bagów. Największą popularnością cieszą się jednak różne rodzaje łyżek – np. do produktów sypkich, kruszyw budowlanych, ziemi czy płodów rolnych.

Procedura wymiany osprzętu w ładowarce teleskopowej

Wymiana osprzętu w ładowarce teleskopowej przebiega podobnie, jak w pozostałych rodzajach ciężkiego sprzętu, gdzie stosowane są różne typy złącz o zbliżonej konstrukcji – zarówno uniwersalnych jak popularne euro czy starszy sms, jak i typowe dla poszczególnych producentów. Po opuszczeniu i stabilnym oparciu narzędzia o podłoże operator ustawia wysięgnik w pozycji, która umożliwia wyjęcie blokady. Po ręcznym wysunięciu dolnego sworznia z mocowania łyżki wysięgnik jest przestawiany tak, by jarzma uchwytu zsunęły się ze sworznia górnego. Następnie wysięgnik jest unoszony, a prowadzący maszynę może podjechać do innego osprzętu np. wideł czy chwytaka. Warto pamiętać, że w niektórych przypadkach niezbędne będzie jeszcze podpięcie przewodów hydraulicznych.