Jak dobrać odpowiednie filtry hydrauliczne do maszyny?

Sprawne działanie hydrauliki w maszynach budowlanych i przemysłowych wymaga wymiany filtrów w miejscach smarnych. Zastosowane oleje powinny być pozbawione zanieczyszczeń, aby nie doszło do zatkania i uszkodzenia układów hydraulicznych. Czym się kierować przy wyborze tych części?

Filtry stosowane w układach hydraulicznych

Zadaniem filtrów hydraulicznych jest zatrzymywanie różnego rodzaju pyłów, drobin metali, substancji organicznych i nieorganicznych. Dzieli się je na kilka podstawowych rodzajów. Filtry ssawne mają wstępnie oczyszczać olej, który jest pobierany przez pompy hydrauliczne. Pełnią one funkcję pomocniczą dla filtrów powrotnych. Filtry powrotne umożliwiają oczyszczanie oleju spływającego z układu do zbiornika. Dzięki temu utrzymują odpowiedni poziom zanieczyszczeń. Filtry puszkowe stosuje się w celu zabezpieczenia wrażliwych elementów układu przed zanieczyszczeniami z pompy hydraulicznej. Filtry wlewowe zapobiegają dostawaniu się drobinek różnych materiałów do zbiornika. Z kolei filtry siatkowe umieszcza się w obudowie, bezpośrednio w zbiorniku lub w układzie olejowym.

Podział filtrów pod względem budowy

Filtry powierzchniowe mają przegrodę filtracyjną wykonaną z papieru, materiału sztucznego lub dziurkowanej stali. Stosuje się je do zanieczyszczeń w wielkości powyżej 15 μm. Filtry hydrauliczne wgłębne charakteryzują się przegrodą wykonaną ze sprasowanych włókien szklanych, metalowych lub papierowych. Dodatkowo nasącza się je środkami wspomagającymi. W ten sposób uzyskuje się filtrowanie w wielkości od 3 μm. Filtry hydrauliczne mogą być także wyposażone we wskaźniki stopnia zanieczyszczeń. Dzieli się je na dwa rodzaje. Wskaźniki ciśnienia bezwzględnego mierzą ciśnienie w korpusie filtra w stosunku do ciśnienia atmosferycznego, a wskaźniki różnicy ciśnień informują o różnicy ciśnień między stroną zanieczyszczoną a stroną czystą filtra.

Czynniki wpływające na wybór filtra

Dobór filtrów hydraulicznych jest dość skomplikowany. Podstawowe cechy, jakie bierze się pod uwagę, to wielkość konstrukcyjna, dokładność filtrowania oraz sposób wykonania. Znaczenie ma także lepkość i gęstość stosowanego oleju, a także wymagania układu hydraulicznego w zakresie czystości. Zawiera się w tym materiał używany do produkcji, złącza oraz ewentualnie inne czynniki. Materiał filtra powinien być kompatybilny z cieczą roboczą. Trzeba także uwzględnić miejsce filtra w układzie. Może to być wlew, filtr uzupełniający, ssący, przed pompą, za pompą itd. Dobór filtra powinien uwzględniać również ciśnienie, w jakim olej będzie rozpoczynał pracę i  funkcjonował podczas działania silnika. Równie ważna jest ilość oleju, która będzie przedostawała się przez filtr w celu zapewnienia odpowiedniego smarowania. Inne kryteria, które mają znaczenie, to temperatura w układzie i w otoczeniu oraz wrażliwość hydrauliki na zanieczyszczenia.

Mnogość wymagań stawianych filtrom sprawia, że różne mogą być konsekwencje wynikające z ich niedopasowania. Niewłaściwe ciśnienie grozi wyciekiem, zatkaniem, odkształceniem lub rozerwaniem filtra. Zły typ oleju może wpłynąć na zakłócenie przepustowości. Natomiast dobór nieodpowiedniej czułości skończy się przedostawaniem się do układu nieczystości.